O întrebare

Selectați un subiect :
Mesajul dvs
  • Informațiile colectate prin acest formular sunt înregistrate într-un fișier de date informatizate de către St Hubert (13-15 rue du Pont des Halles 94150 Rungis), în cadrul monitorizării relației cu clienții

*Informațiile marcate cu (*) sunt esențiale pentru noi pentru a răspunde la întrebările și/sau reclamațiile dumneavoastră. În absența acestor informații, nu vom putea să vă răspundem.

St Hubert vă atrage atenția asupra informațiilor pe care le puteți completa în acest formular. Unele date pot fi clasificate ca „date privind sănătatea”. Acestea corespund aplicării unui regim special în conformitate cu reglementările în vigoare. Prelucrarea acestor date, din cauza riscurilor pe care le pot implica pentru drepturile și libertățile persoanelor, este reglementată strict de Regulamentul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 (RGPD) și de Legea franceză privind informatica și libertățile din data de 6 ianuarie 1978 (LIL). Conștient de aceste riscuri, St Hubert vă atrage atenția asupra informațiilor pe care le furnizați în “Formularul de contact”, la rubrica “Mesajul Dvs.”. De fapt, informațiile pe care doriți să le aveți despre St Hubert și produsele sale sau reclamațiile pe care doriți să le efectuați, nu necesită completarea unor astfel de date. În orice caz și în conformitate cu reglementările în vigoare, St Hubert asigură securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal utilizate.

Pentru mai multe informații, consultați capitolul 1 din Politica noastră de confidențialitate.

Datele completate de Dvs. vor fi păstrate numai pentru o perioadă care nu depășește termenele legale aplicabile. St Hubert este singurul destinatar al acestor informații, dar precizăm că datele dvs. pot fi puse la dispoziția furnizorilor noștri de servicii din motive tehnice și/sau în scopuri de gestionare a serviciilor pentru clienți.

În conformitate cu reglementările în vigoare, în cazul în care este necesar, după comunicarea unui document de identificare valabil, aveți dreptul de acces, modificare, limitare, portabilitate și ștergere a datelor care vă privesc și dreptul de opoziție, sub rezerva unor motive legitime pentru prelucrarea acestor date. De asemenea, puteți stabili instrucțiuni pentru ceea ce se va întâmpla cu datele dvs. cu caracter personal în caz de deces. Aceste drepturi pot fi exercitate direct față de societatea St Hubert prin e-mail la adresa donnees.personnelles@sthubert.fr sau prin poștă la: 13-15 rue du Pont des Halles 94526 Rungis cedex.

În cele din urmă, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de supraveghere.

Pentru orice informații suplimentare, puteți consulta politica de confidențialitate stabilită de St Hubert, care este accesibilă de pe fiecare pagină a site-ului nostru, prin clic pe link-ul Politica de Confidențialitate.