Condiții generale de utilizare a site-ului Internet

Actualizate pe 28/07/2020

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile generale de utilizare prezentate mai jos, care reglementează modalitățile tehnice, practice și legale de utilizare a site-ului accesibil la adresa https://www.sthubert.fr/ (denumit în continuare "site-ul") pe care dumneavoastră (denumit în continuare "dumneavoastră" sau "utilizatorul") îl consultați în prezent.

Pentru mai multe informații despre condițiile în care sunt utilizate și protejate datele dvs. cu caracter personal atunci când vizitați site-ul, vă rugăm să citiți politica noastră de confidențialitate la adresa https://www.sthubert.fr/politique-de-confidentialite/.
Simpla accesare și utilizare a site-ului înseamnă că dvs. confirmați că ați citit, ați înțeles și ați acceptat atât aceste condiții de utilizare care vi se aplică, cât și politica noastră de confidențialitate.

În consecință, St Hubert vă adresează rugămintea de a citi aceste condiții generale de utilizare, pe care le acceptați și sunteți de acord să le respectați. St Hubert își rezervă dreptul de a modifica aceste condiții generale de utilizare, în special ca urmare a evoluției serviciilor oferite pe site. Acesta este motivul pentru care St Hubert vă adresează rugămintea de a consulta cu regularitate site-ul și de a lua act de cea mai recentă versiune a condițiilor generale de utilizare disponibile.

Site-ul este deținut și propus de:

ST HUBERT

13-15 rue du Pont des Halles 94526 Rungis cedex

contact.sites@sthubert.fr

Sociedad anónima simplificada con un solo accionista

Capital social: 44.303.277 euros

RCS Créteil 752.329.318

1.PREZENTARE

Site-ul nostru este un serviciu gratuit, constând dintr-un site non-comercial care vă permite să aflați despre mărcile, produsele, noutățile și promoțiile companiei noastre, dar și despre angajamentele noastre și cele mai recente misiuni de inovare și nutriție ale companiei noastre și, de asemenea, vă oferă sfaturi culinare pentru a combina plăcerea, sănătatea și nutriția.

2.ACCESO AL SITIO / INDISPONIBILIDAD / EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICA

Acest site este rezervat pentru uz personal și necomercial.

Accesul la site este deschis tuturor persoanelor majore. Orice utilizare a site-ului de către un minor trebuie efectuată sub responsabilitatea deplină a tutorelui său.

St Hubert se va strădui, în măsura posibilului, să asigure accesibilitatea site-ului în orice moment, 24 de ore din 24, 7 zile din 

Cu toate acestea, St Hubert își rezervă dreptul de a modifica și/sau întrerupe temporar sau permanent toate serviciile site-ului sau o parte din acestea, în special pentru a asigura întreținerea necesară pentru buna funcționare a site-ului.

St Hubert nu poate fi considerat responsabil în cazul indisponibilității temporare, parțiale și/sau totale a site-ului, în special în cazul întreținerii, al incidentelor tehnice și în general, în situații de forță majoră sau în cazul unor evenimente care nu sunt controlate de acesta.

În orice caz, recunoașteți că dispuneți de competența și mijloacele necesare pentru a accesa și utiliza site-ul. Ca atare, trebuie să dispuneți de un computer sau de orice alt dispozitiv cu o conexiune la Internet ale cărui setări permit site-ului să funcționeze corect. Declarați că aveți cunoștință despre riscurile asociate și le acceptați. În special, confirmați că informațiile care circulă sau sunt stocate pot fi interceptate sau modificate indiferent de voința proprietarului site-ului.

Cu toate acestea, se recomandă insistent să luați toate măsurile de precauție necesare pentru a vă proteja împotriva efectelor pirateriei, în special, prin adoptarea unei configurații informatice sigure și adaptate, prin instalarea unui antivirus actualizat periodic.

St Hubert nu poate fi considerat responsabil pentru nicio defecțiune, contaminare a echipamentului computerului în timpul sau după navigarea pe site, pentru incapacitatea de a accesa site-ul sau pentru condițiile de utilizare necorespunzătoare atribuibile acestor echipamente, furnizorului de servicii de Internet, pentru congestionarea rețelei de Internet și/sau orice alt motiv neaflat sub controlul companiei St Hubert. De asemenea, este de la sine înțeles că respectivele costuri ocazionate de comunicațiile electronice sau telefonice pe care le implică utilizarea acestor echipamente vor fi achitate de dumneavoastră și nu vor fi suportate de către St Hubert.

3.HYPERLINK-URI

St Hubert oferă hyperlink-uri către alte pagini de Internet ale St Hubert și din rețele de socializare, precum și către alte site-uri și pagini din rețele de socializare ale partenerilor și/sau terților care nu sunt acoperiți de aceste condiții de utilizare și care rămân responsabilitatea exclusivă a operatorilor și a proprietarilor acestor site-uri.

St Hubert nu poate fi considerat responsabil pentru conținutul acestor site-uri și pagini din rețele de socializare, nici pentru utilizarea acestora de către Dvs.

Stabilirea de către un terț a unui hyperlink către o pagină a site-ului este supusă autorizării prealabile în scris a St Hubert. În orice caz, stabilirea unui astfel de link trebuie să fie suficient de clară și precedată de mențiunea "St Hubert" și adresa site-ului.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate elementele care compun site-ul, în special, textele, mărcile, siglele, fotografiile, infograficele, programele, datele, baza de date, imaginile animate sau neanimate, sunetele, desenele însoțite de muzică, grafica, sloganurile și materialele video sunt proprietatea exclusivă a St Hubert sau fac obiectul unei licențe a unui terț.

Toate aceste elemente sunt protejate de Codul proprietății intelectuale. În consecință, orice copiere, reproducere, reprezentare, adaptare, modificare, traducere, distribuire, difuzare integrală și/sau parțială a site-ului și a elementelor care îl compun, prin orice mijloace și pe orice suport, precum și prin orice vânzare, revânzare, retransmitere si/sau punere la dispoziția terților în orice mod, care nu este autorizat prin lege sau prin prezentele condiții de utilizare, sunt interzise.

Puteți consulta, vizualiza și descărca documentele și informațiile disponibile pe site numai în următoarele condiții: (i) documentele și informațiile pot fi utilizate numai în mod personal, neexclusiv, în scopuri de informare și într-un cadru strict privat și (ii) documentele și informațiile nu pot fi modificate în niciun mod.

Consultarea site-ului nu implică nicio licențiere sau cesiune de drepturi de către St Hubert în beneficiul dumneavoastră.

Nerespectarea dispozițiilor de mai sus poate constitui o încălcare care angajează răspunderea civilă și/sau penală a autorului și poate face obiectul urmăririi penale.

5.MĂRCILE

Mărcile de produse St Hubert și siglele acestora menționate pe site sunt mărci comerciale înregistrate ale St Hubert sau ale proprietarilor respectivi.

În conformitate cu legislația franceză și internațională privind proprietatea intelectuală, orice reproducere și/sau utilizare fără consimțământ a acestora este strict interzisă.

6. CREDIT FOTO

St. Hubert

Imagini iStock

Corbis

Imagini Getty

Fotolia

Canva

Unsplash

Marisol CasBen

7.CONȚINUTUL SITE-ULUI

St Hubert depune toate eforturile pentru a vă pune la dispoziție informații de calitate și accesibile în condiții tehnice optime.

În ciuda tuturor precauțiilor luate la crearea site-ului, St Hubert nu poate garanta acuratețea, caracterul complet și / sau actualitatea informațiilor difuzate pe site-ul său, nici conformitatea acestor informații cu utilizarea intenționată de Dvs. Sunteți de acord că utilizați aceste informații pe propria Dvs. răspundere.

8. LEGEA APLICABILĂ / ATRIBUIREA COMPETENȚEI

Aceste condiții generale de utilizare și conținutul site-ului sunt reglementate, interpretate și aplicate în conformitate cu legislația franceză.

Orice litigiu care survine cu privire la interpretarea, modificarea și/sau executarea lor este, în absența unui acord amiabil, în competența exclusivă a instanțelor franceze.

© St Hubert. Toate drepturile rezervate.